باور غلط :

زمین در هر 24 ساعت یکبار به دور محور خودش می‌گردد.

زمین به دور محورش، در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخد و هر دوران کامل آن یک روز نجومی طول می کشد که مدت آن 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه است، بر خلاف تصور عامه مردم که آن را 24 ساعت می پندارند. روز نجومی کوتاه تر از روز معمولی است، که آن را «روز متوسط خورشیدی» می نامند. کشندها خیلی به تدریج چرخش زمین به دور محورش را کند می کنند و بر طول شبانه روز می افزایند. 200 میلیون سال دیگر، شبانه روز 25 ساعت خواهد شد.

زمین در هر 24 ساعت یکبار به دور محور خودش می‌گردد؟

آزمایش های زیادی دال بر آن اند که زمین حول محورش می چرخد. از قاطع ترین آن ها آزمایشی است که فوکو فیزیکدان فرانسوی در 1851 طرح کرد. در این آزمایش، دوران زمین به طور مستقیم مشاهده می شود.

تنها وسیله لازم برای این آزمایش یک آونگ است که از گلوله ای سربی و تکه سیمی برای آویختن تشکیل شده است. برای اندازه گیری دقیق باید :

 

1ـ سیم بلند باشد.

2ـ گلوله سربی، سنگین باشد.

3ـ آونگ از نقطه ای ثابت و محکم آویخته شده باشد.

 

بنا بر نظریه ای که آزمایش بر آن مبتنی است، آونگی که به آزادی نوسان می کند، صفحه نوسانش را حفظ می کند. یعنی اگر آونگ نوسان را در امتداد شمال ـ جنوب آغاز کند همچنان در آن امتداد نوسان خواهد کرد تا مقاومت هوا یا اصطکاک آن را حال سکون در آورد.

زمین در هر 24 ساعت یکبار به دور محور خودش می‌گردد؟

طرز کار این آزمایش چنین است :

1ـ آونگ را به نوسان در آورید.

2ـ بر روی زمین با رسم خطی مسیر گلوله آونگ را مشخص کنید.

3ـ یک ساعت بعد نگاه کنید، این خط به اندازه 15 درجه در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت نسبت به صفحه ای که آونگ در آن نوسان می کند، چرخیده است.

4ـ مشاهده می کنید که در یک روز نجومی، این خط یک دور کامل را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت پیموده است.

نخستین بار این آزمایش با سیمی 60 متری در پانته ئون پاریس انجام شد. آزمایش در عرض جغرافیایی پاریس اندکی پیچیده تراست. ولی از نتیجه آن یعنی چرخش زمین به دور محورش، گریزی نیست.

زمین در هر 24 ساعت یکبار به دور محور خودش می‌گردد؟

چند اثر مستقیماً معلول چرخش زمین اند:

توالی روز و شب. هر نقطه از زمین متناوباً رو به خورشید (روز) می کند یا پشت به آن (شب) می دارد.

صلب بودن محور. محور زمین زاویه میل خود را با صفحه مدارش حفظ می کند و پیوسته رو به سوی ستاره قطبی است. از این لحاظ زمین چرخان شباهت بسیار به یک ژیروسکوپ چرخان دارد. محور زمین نیز مانند محور ژیروسکوپ دارای حرکت تقدیمی است.

3ـ به هر جسمی بر روی زمین یک نیروی گریز از مرکز وارد می آید که در استوا بیش ترین مقدار را دارد و در قطب صفر است. در نتیجه وزن اجسام در قطب بیشتر است تا در استوا (این اختلاف ورزن بسیار کوچک است و بیشتر از لحاظ علمی مورد توجه است.)

پخ بودن زمین در قطب ها احتمالاً معلول این چرخش در زمانی بوده است که سطح زمین هنوز حالتی مایع یا شکل پذیر داشته است.

زمین علاوه بر چرخش به دور محورش حرکتی دیگر به دور خورشید دارد. زمین هر سال در سفری 1000 میلیون کیلومتری با سرعتی بیش از 100000 کیلومتر در ساعت یک بار به دور خورشید می گردد. این سفر کمی بیش از 365 روز طول می کشد و تقویم ما بر مبنای آن است. با حرکت زمین در مدارش به نظر می رسد که خورشید نسبت به ستارگان زمینه، جا به جا می شود.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه کننده : علیرضا سرمدی

تنظیم: نوربخش